E-Ticaret için Şirket Gerekli mi? E-ticaret Şirketi Nasıl Kurulur?
Trendlerdeki Yazı

E-Ticaret için Şirket Gerekli mi? E-ticaret Şirketi Nasıl Kurulur?

0

Son dönemin en popüler işlerinden olan e-ticaret artık neredeyse alışverişin yeni şekli haline geldi. Özellikle 2020 yılıyla birlikte artan büyük talep artık birçok küçük işletmenin de bu alana yönelmesine neden oldu. Peki bir e-ticaret firması nasıl kurulur? Aylık giderleri arasında neler var? İnternetin hayatımızın her alanına dahil olmasıyla birlikte alışveriş alışkanlıkları da çok değişti. 2020 yılıyla birlikte e-ticarete olan talebin hızla artması ve birçok KOBİ’nin satışlarını internet üzerinden gerçekleştirmesi ise bu alanda kurulan şirket sayısını artırdı. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte e-ticaret şirketinizi kurabilir ve internet üzerinden satışa başlayabilirsiniz.

İnternetten Satış için Şirket Kurmak Gerekli mi?

Her ne kadar e-ticaret evden yapılan bir iş olsa da bu durum şirket kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Internet üzerinden vergiden muaf esnaf statüsü dışında satış yapıyorsanız gelir vergisi kanununa göre ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmeniz gerekmekte, bu da şirket kurmayı zorunlu hale getirmektedir. 

E-ticaret için En Uygun Şirket Türü Hangisi?

Aslında e-ticaret için en uygun şirket türü yanlış bir isimlendirme olacaktır. Şirketinizin türüne kazanç miktarınıza ve gelecek planlarınıza göre karar vermelisiniz. Kısaca özetlemek gerekirse yıllık kazanç tutarınız 70.000 TL’ye (70.000 TL 2022 yılı gelir vergisi 2.dilimi %20, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %122,9 Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranını yüzde 50 arttırma ve azaltma yetkisine sahiptir.) kadar ise vergi avantajından dolayı şahıs işletmesi kurmak mantıklıyken, kazanç beklentiniz birkaç 100.000 TL ise o zaman da kurumlar vergisi mükellefi olan limited veya anonim şirket kurmak mantıklı hale gelmektedir.

E-ticaret için Şahıs Şirketi

Şahıs işletmeleri tek kişi olarak kurulabilmektedir. Şahıs işletmelerinin işletme sahibinden ayrı bir kişiliği yoktur. Bir şahıs işletmesi kurmanın faydası eğer yıllık olarak gelir vergisinin 2.dilimi tutarında %20 vergi oranına kadar kar elde etmeyi ön görüyorsanız vergi oranınız diğer şirket türlerine göre daha avantajlı olacaktır. Ayrıca şahıs işletmesinin kuruluş ve gerekirse kapanış işlemleri de diğer şirket türlerine göre daha kolay olmaktadır.

E-ticaret için Limited Şirket

Ülkemizde limited şirketler tek ortaklı ya da en fazla 50 ortaklı kurulabilmektedir. Limited şirket kurmanın şahıs işletmesine göre bir avantajı devlete karşı oluşan borçlarından sadece şirkete koydukları sermaye tutarınca sorumlu olmalarıdır. Bir diğer avantaj ise vergisel anlamda yukarıda da bahsettiğimiz gibi sabit oranlı vergi ödemeleridir.

E-Ticaret için Anonim Şirket

Anonim şirketler de tek ortaklı kurulabilmekle beraber ortak sayısında bir üst sınır belirlenmemiştir. Anonim şirket kurmak limited şirket kurmanın avantajlarının üzerine birkaç avantaj daha eklemektedir. En büyük avantajı ortakların sorumlulukları konusunda ortaya çıkmaktadır. Şirket sahipleri gerek üçüncü kişilere gerekse devlete karşı oluşan borçlarından sadece şirkete koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sorumludurlar. Bir diğer avantaj da, gerçek kişiler sahip oldukları anonim şirket hisselerini iki tam yıl ellerinde tutmuş olmak kaydıyla sonradan satmaları halinde elde ettikleri kazanç için gelir vergisi ödemezler. Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler en az iki tam yıl aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkulleri satmaları halinde elde edilen kazancın yarısı için vergi ödemezler.

E-ticaret için Şirket Nasıl Kurulur?

Şahıs işletmesi kuruluşu; diğer şirket türlerine nazaran daha kolaydır. Kuruluş için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kuruluş başvurusu yapılmakta, ardından vergi dairesince yapılacak yoklama ile şirket kuruluşu tamamlanmaktadır. Limited şirket kuruluşunda ilk aşama şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Öncelikle Ticaret Odası ile irtibatlı bir şekilde şirket unvanı belirlenir. Ardından şirket genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri belirlenerek ana sözleşmede belirtilir. Ayrıca ana sözleşmede şirketin faaliyet konuları da belirtilmelidir. Kuruluş bilgileri belirlendikten sonra MERSIS sitemine giriş yapılır ve sistemden potansiyel vergi numarası ile vergi dairesi bilgileri alınır. Son yapılan değişiklikle birlikte, limited şirket kuruluşunda sermayenin 1/4’ünün bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla limited şirket kuruluşu için yasal zorunluluk olan minimum sermaye tutarı olan 10.000 TL’nin 2 yıl içerisinde şirket hesabına geçirilmesi yeterlidir. Anonim şirket kuruluşunda, limited şirket ile hemen hemen aynı prosedürler izlenmektedir. Fark olarak kuruluş sermayesi en az 50.000 TL olmak zorunda ve bu tutarın 1/4’ü olan 12.500 TL’nin kuruluşta bankaya yatırılması gerekmektedir.

E-ticaret Şirketi Kuruluş Maliyeti

Şirket kurma maliyetleri şirketin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Yaklaşık olarak belirtecek olursak bir şahıs şirketi kurmanın maliyeti, 400 TL’dir. Limited şirket kurmanın yaklaşık maliyeti, 1.800TL civarındadır. Anonim şirket kurmanın yaklaşık maliyeti ise sermaye blokajını saymazsak 2.500 TL civarındadır.

Ev Adresimi Şirket Adresi Olarak Belirtebilir Miyim?

Şirket adresi olarak üç seçenek bulunmaktadır. Şirket sahibi yapacağı işin türüne ve ihtiyacına göre dilerse fiziki bir ofis tutarak adres olarak kullanabilir. Günümüzde özellikle e-ticaret işleri bir bilgisayar yardımıyla yapılabildiğinden kişi isterse ikamet ettiği evi de işletme adresi olarak gösterebilmektedir. 

Şirket Adresimi Belirlerken Neden Sanal Ofis Tercih Etmeliyim?

Adres konusunda bir diğer seçenek ise oldukça popüler olan sanal ofis uygulamasıdır. Sanal ofis kullanımının en büyük artısı kira stopajının olmamasıdır. Eğer ikamet ettiğiniz evinizi adres olarak gösterirseniz ödediğiniz kiranın vergisini ev sahibinden keserek devlete ödemekle yükümlü olursunuz. Ancak sanal ofislerde kiraya veren bir şirket olduğu için bu sorumluluk ortadan kalkmaktadır.

E-Ticaret için Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Şirket kuruluşunun hemen ardından online olarak vergi levhası oluşturulabilmektedir. Örneğin şahıs şirketi kurmanız durumunda şirket kurulduğu gün ya da ertesi gün vergi levhanız oluşmaktadır.

E-Ticaret Firmaları Hangi Vergileri Öder?

Ticari Kazançlarımız için Katma Değer Vergisi (KDV) ödeyeceğimizi biliyoruz, peki vergilendirme yapabilmek adına kuracağımız şirket için hangi vergileri ödüyor olacağız? Şirket kurduğunuzda hiç gelir elde etmiyor olsanız da Bağ-Kur gibi sabit giderlerinizi ödemek durumundasınız. Ödemek durumunda olduğunuz vergiler ise KDV dışında, başlıca Gelir veya Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi ve bunlara bağlı damga vergileridir. Fakat eğer şahıs işletmesi kurmaya karar verirseniz genç girişimci teşviki sayesinde 3 yıl süre ile gelir vergisinden ve 1 yıl süre ile Bağ-Kur primlerinden muaf olabilirsiniz. Genç girişimci teşviği için gereken şartlar:

 • Daha önce hiç şirket kurmamış olmanız
 • 29 yaşının altında olmanız (Kurmuş olduğunuz şirket için 3 yıl süre ile muaf olduğunuz vergiler, kuruluş işleminizi 29 yaşınızın altında gerçekleştirmiş olduğunuz sürece, yaşınız dolsa bile devam edecektir.)

E-ticaret Şirketi Kurmak için Nerelerden İzin Alınır?

Bir e-ticaret firmasının genel şirket kurulumundan büyük farklılıkları bulunmuyor. Ancak daha basit yapılı şirketler olduğundan bürokratik süreçleri de daha kısa sürüyor. İşyeri açılışı yapabilmek için öncelikle vergi dairesine, şahıs işletmeleri için ticaret ya da meslek odalarına, sermaye şirketleri için ise ticaret odasına başvuru yapılması gerekiyor. Personel çalıştırılması durumunda ise mutlaka SGK başvurularının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca sunulacak olan hizmetler hangi e-ticaret platformu vasıtası ile sunulacaksa, ilgili e-ticaret platformuna kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt esnasında şirketin ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri, esas sözleşmesi gibi belgeler istenebilmektedir.

E-ticaret Firmasının Düzenli Ödemeleri Nelerdir?

İnternet girişimlerinin teknik alt yapısının oluşması ve işin kazanç sağlamaya başlamasıyla birlikte şirketin düzenli olarak giderleri de oluşmaya başlıyor. Şirket maliyetleri de yine şirketin kurulumuyla oluşmaya başlıyor. Bu ödemelerin aylık olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu ödemeler şirketin kazancı, kâr – zararı ve iş hacmine göre farklılık gösteriyor. Düzenli giderlerin içerisinde aşağıdaki kalemler bulunuyor:

 • Aylık KDV
 • Çalışanların sigorta primleri
 • Şirket kurucusu ve ortaklarının aylık bağkur primi
 • Üç aylık veya bir aylık stopaj
 • Üç aylık geçici vergi
 • Yıllık gelir vergisi ya da kurumlar vergisi
 • Yıllık yasal defter tasdikleri
 • Meslek odası yıllık üyelik aidatları
 • Aylık mali müşavir ödemesi

Tüm bu hazırlıklar ve giderlerle birlikte e-ticaret firmanızın kanuni hazırlıklarını tamamlayabilirsiniz. İnternet girişimlerinin ve e-ticaret firmalarının bu tür hazırlıklarla birlikte, ürün tedariği ve internet altyapısı gibi teknik detaylarının da dikkatli ve özenli bir biçimde tamamlanması büyük önem taşıyor.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir